Struktura wydziału

Władze wydziału

 

Dziekan

Mª Luisa Esteban Salvador

Koordynatorzy kierunków

Nauczanie przedszkolne

Juan Félix Royo Gracia

Nauczanie początkowe

Pełnomocnik Dziekana ds. Studiów Magisterskich

Mª Desamparados Sánchez Martín

Psychologia

José Martín – Albo Lucas

Biznes, administracja i zarządzanie

Pełnomocnik Dziekana ds. Stosunków Pracy i Nauk o Pracy

Mª Ángeles Soriano Paola

Sztuki piękne

Manuel Adsuara Ruiz

Wicedziekan ds. Współpracy Międzynarodowej

Mª Pilar Salomón Chéliz

Wicedziekan ds. Akademickich

Mª Teresa Barea García

Wicedziekan ds. Nauczania

Elena Espeitx Bernat

Wicedziekan ds. Jakości i Innowacji

Juan Francisco Roy Delgado

Sekretarz

Mª Victoria Lozano Tena

Pełnomocnik Dziekana ds. Nauczania Zaocznego

Francisco Javier Pérez Sanz

Pełnomocnik Dziekana ds. Studenckich

Mª Ángeles Rubio Pastor

Pełnomocnik Dziekana ds. Studiów II Stopnia z Zakresu Nauczania

Mª Pilar Martín Hernández

Pełnomocnik Dziekana ds. Profesorskich

Sergio Romero López

 

 

Rada Wydziału

 • Pracownicy akademiccy:
  • D. JOSÉ CARRASQUER ZAMORA
  • D. JOSÉ MANUEL LATORRE CIRIA
  • Dª MARÍA TERESA BAREA GARCÍA
  • D. MANUEL GÓRRIZ VILLARROYA
  • D. LUIS PERPIÑAN SÁNCHEZ
  • D. PASCUAL RUBIO TERRADO
  • Dª MARÍA VICTORIA LOZANO TENA
  • D. FRANCISCO JAVIER PÉREZ SANZ
  • Dª MARÍA LUISA ESTEBAN SALVADOR
  • D. JUAN ANTONIO JULVE MORENO
  • Dª MARÍA ÁNGELES SORIANO PAOLA
  • Dª PILAR ABÓS OLIVARES
  • Dª MARÍA DESAMPARADOS SÁNCHEZ MARTÍN
  • D. RAFAEL ÁNGEL LORENZO ALQUÉZAR
  • Dª MARÍA JUDITH NAVARRO BURRIEL
  • Dª MARÍA PILAR SALOMÓN CHÉLIZ
  • D. FRANCISCO BURILLO MOZOTA
  • D. JAVIER URÍA VARELA
  • D. JULIÁN ZORNOZA NAVARRO
  • Dª Mª LUZ RODRIGO ESTEVAN
  • Dª Mª DOLORES ROYO LATORRE
  • Dª Mª JESÚS ABAD LAGUÍA
  • Dª ANA FELICITAS GARGALLO CASTEL
  • D. PEDRO LUIS HERNANDO SEBASTIÁN
  • Dª MARÍA SOLEDAD TOVIO SARNAGO
  • Dª ROSARIO MARTA RAMO GARZARÁN
 • Pracownicy administracji:
  • D. RUBÉN PÉREZ PÉREZ
  • D. PEDRO ESTEBAN MUÑOZ
 • Studenci:
  • Dª ANA AZÓN FANLO. (Bellas Artes)
  • Dª CORAL VELILLA GUERRERO (1º Psychologia)
  • D. MARC GUERRERO PARERA (1º Psychologia)
  • Dª LAURA CASTILLO EITO (2º Psychologia)
  • Dª IRENE RETUERTA PIQUERO (1º Psychologia)
  • Dª LIDIA JIMENEZ GÓNZALEZ (2º Psychologia)
  • Dª VERA ROMERO PASAMAR (2º Psychologia)
  • Dª MARÍA JIMÉNEZ LÓPEZ (2º Psychologia)
  • Dª MARÍA VELASCO VALDÉS (1º Nauczanie języków obcych)
  • Dª SUSANA TRAVER PIQUER (1º Nauczanie przedszkolne)
  • Dª GEMMA BORRÁS LÓPEZ-MALLA (1º Nauczanie początkowe)
  • Dª Mª CARMEN BENITO ABAD (2º Psychologia)
 • Członkowie Kierownictwa Wydziału:
  • D. JOSÉ MARTIN-ALBO LUCAS
  • D JUAN FÉLIX ROYO GRACIA
  • D. JUAN FRANCISCO ROY DELGADO
  • D. MANUEL ADSUARA RUIZ
  • Dª ELENA ESPEITX BERNAT

 

 

Komisje

Komisja ds. nauczania

Komisja ds. kontroli i jakości nauczania

Komisja ds. gwarancji jakości Wydziału

Wewnętrzna komisja ds. gwarancji jakości studiów I stopnia z zakresu Nauczania przedszkolnego i Nauczania początkowego

Wewnętrzna komisja ds. gwarancji jakości studiów I stopnia z zakresu Biznesu, administracji i zarządzania

Podkomisje ds. rozliczania punktów kredytowych

 

 

 • Komisja ds. nauczania:
  • Dª Mª TERESA BAREA GARCÍA (Przewodnicząca)
  • D. PASCUAL RUBIO TERRADO (Sekretarz)
  • D. FRANCISCO JAVIER PÉREZ SANZ
  • D. PEDRO LUIS HERNANDO SEBASTIÁN
  • Dª SUSANA TRAVER PIQUER
  • Dª GEMMA BORRÁS LÓPEZ-MALLA
  • D. JUAN ANTONIO JULVE MORENO

 

 • Komisja ds. kontroli i ewaluacji nauczania:
  • Dª Mª TERESA BAREA GARCÍA (Przewodnicząca)
  • D. PASCUAL RUBIO TERRADO (Sekretarz)
  • D. FRANCISCO JAVIER PÉREZ SANZ
  • D. PEDRO LUIS HERNANDO SEBASTIÁN
  • Dª SUSANA TRAVER PIQUER
  • Dª GEMMA BORRÁS LÓPEZ-MALLA
  • D. JUAN ANTONIO JULVE MORENO
  • D. RAFAEL LORENZO ALQUÉZAR
  • Dª Mª CARMEN AGUILAR MARTÍN
  • Dª Mª LUZ RODRIGO ESTEVAN
  • Dª Mª DOLORES ROYO LATORRE

 

 • Komisja ds. gwarancji jakości wydziału:
  • PREWODNICZĄCY: Juan Francisco Roy Delgado
  • PSYCHOLOGIA:
   • Luis Miguel Pascual Orts (przedstawiciel tytularny)
   • Sebastián Lombas Fouletier (przedstawiciel tytularny)
   • Sonsoles Valdivia Salas (przedstawiciel dodatkowy)
   • Magdalena Méndez López (przedstawiciel dodatkowy)
  • BIZNES, ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE:
   • Carmen Aguilar Martín (przedstawiciel tytularny)
   • Isabel Bueno Montañés (przedstawiciel tytularny)
   • Ana Gargallo Castel (przedstawiciel dodatkowy)
   • Sandra Pérez Ferrer (przedstawiciel dodatkowy)
  • SZTUKI PIĘKNE:
   • Pedro Luis Hernando Sebastián (przedstawiciel tytularny) SEKRETARZ
   • José Prieto Martín (przedstawiciel tytularny)
   • Sergio Romero López (przedstawiciel dodatkowy)
   • Diego Arribas Navarro (przedstawiciel dodatkowy)
  • NAUCZANIE POCZĄTKOWE:
   • Claus-Peter Neumann (przedstawiciel tytularny)
   • Judith Navarro Burriel (przedstawiciel tytularny)
  • NAUCZANIE PRZEDSZKOLNE:
   • Rosario Marta Ramo Garzarán (przedstawiciel tytularny)
   • Elena Pérez Hernández (przedstawiciel tytularny)
  • DODATKOWE KURSY PODYPLOMOWE:
   • Esther Gargallo Redón (przedstawiciel dodatkowy)
  • ADMINISTRACJA KAMPUSU: 
   • Pedro Esteban Muñoz (przedstawiciel tytularny)
  • STUDENCI:
   • Mª Teresa Baeza González (Psychologia, przedstawiciel tytularny)
   • Sara Marco Sánchez (Psychologia, przedstawiciel tytularny)
   • Luis Javier Marqués (Nauczanie początkowe, przedstawiciel tytularny)
   • Diego Garrote Ortiz (Nauczanie przedszkolne, przedstawiciel tytularny)
   • Raquel Herráiz Medel (Biznes, administracja i zarządzanie, przedstawiciel dodatkowy)
   • Lucía Cubel Abadía (Sztuki piękne, przedstawiciel dodatkowy)
   • Minerva Rodríguez Cabreras (Sztuki piękne, przedstawiciel dodatkowy)

 

 • Komisja ds. gwarancji jakości studiów I stopnia z zakresu Nauczania przedszkolnego i Nauczania początkowego:
  • Judith Navarro (przedstawiciel tytularny obu komisji z ramienia Dziekana)
  • Rosario Marta Ramo Garzarán (przedstawiciel tytularny obu komisji)
  • Elena Pérez Hernández (przedstawiciel tytularny obu komisji)
  • Diego Garrote Ortiz (przedstawiciel tytularny dla nauczania przedszkolnego)
  • Luis Javier Marqués (przedstawiciel tytularny dla nauczania początkowego)

 

 

 • Komisja ds. gwarancji jakości studiów I stopnia z zakresu Biznesu, administracji i zarządzania:
  • Mª Ángeles Soriano Paola
  • Ana Gargallo Castel
  • Raquel Herráiz Medel

 

 • Podkomisje ds. rozliczania punktów kredytowych:
  • PSYCHOLOGIA:
   • Luis Miguel Pascual Orts (przedstawiciel tytularny)
   • Sebastián Lombas Fouletier (przedstawiciel tytularny)
   • Mª Teresa Baeza González (student, przedstawiciel tytularny)
   • Sara Marco Sánchez (student, przedstawiciel tytularny)
   • Sonsoles Valdivia Salas (przedstawiciel dodatkowy)
   • Magdalena Méndez López (przedstawiciel dodatkowy)
  • BIZNES, ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE:
   • Carmen Aguilar Martín (przedstawiciel tytularny)
   • Isabel Bueno Montañés (przedstawiciel tytularny)
   • Raquel Herráiz Medel (student, przedstawiciel dodatkowy)
   • Ana Gargallo Castel (przedstawiciel dodatkowy)
   • Sandra Pérez Ferrer (przedstawiciel dodatkowy)
  • SZTUKI PIĘKNE:
   • Pedro Luis Hernando Sebastián (przedstawiciel tytularny)
   • José Prieto Martín (przedstawiciel tytularny)
   • Sergio Romero López (przedstawiciel dodatkowy)
   • Diego Arribas Navarro (przedstawiciel dodatkowy)
   • Lucía Cubel Abadía (student, przedstawiciel dodatkowy)
   • Minerva Rodríguez Cabreras (student, przedstawiciel dodatkowy)
  • NAUCZANIE POCZĄTKOWE:
   • Judith Navarro Burriel (przedstawiciel tytularny)
   • Luis Javier Marqués (student, przedstawiciel tytularny)
   • Esther Gargallo Redón (przedstawiciel dodatkowy ds. nieprzypisanych kursów podyplomowych)
  • NAUCZANIE PRZEDSZKOLNE:
   • Rosario Marta Ramo Garzarán (przedstawiciel tytularny)
   • Elena Pérez Hernández (przedstawiciel tytularny)
   • Diego Garrote Ortiz (student, przedstawiciel tytularny)
   • Esther Gargallo Redón (przedstawiciel dodatkowy ds. nieprzypisanych kursów podyplomowych)
  • ADMINISTRACJA KAMPUSU:
   • Pedro Esteban Muñoz (przedstawiciel tytularny), jest pełnoprawnym członkiem każdej z podkomisji.