Powitanie od Władz Wydziału

Witamy na nowej stronie internetowej Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych (Uniwersytet w Saragossie, Kampus Teruel). Obecne władze Wydziału w sposób szczególny pragną powitać studentów, którzy wstąpią w nasze szeregi w nadchodzącym semestrze.

Na przestrzeni ostatnich lat dokonano na naszym Wydziale licznych zmian, począwszy od zmiany nazwy, a skończywszy na ilości dostępnych kierunków. Wydział rozpoczął swą działalność, oferując studia I stopnia starego typu na kierunkach Nauki humanistyczne i Sztuki piękne oraz studia II stopnia na kierunku Stosunki pracy, Nauczanie przedszkolne, Nauczanie początkowe, Języki obce – w chwili obecnej kierunki te, jako niedostosowane do wymogów procesu bolońskiego, zostały przeznaczone do likwidacji. Aktualnie na naszym Wydziale można realizować nowo powstałe studia licencjackie na kierunkach Nauki o pracy, Sztuki piękne, Psychologia, Nauczanie przedszkolne, Nauczanie początkowe oraz Administracja i zarządzanie, a także studia magisterskie na kierunku Nauczanie w szkołach ponadpodstawowych i zawodowych wraz edukacją językowa, artystyczną i sportową. Ukazuje to ogrom pracy i wysiłku wszystkich wcześniejszych władz Wydziału, których nie sposób nie docenić.

Nasz Wydział wciąż znajduje się na etapie wdrażania i dostosowywania oferty edukacyjnej do wymogów Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (EHEA). W roku akademickim 2012-2013, który rozpoczyna się we wrześniu, kierunki studiów zgodne z założeniami procesu bolońskiego nadal działają tu obok kierunków starego typu, przeznaczonych do wycofania.

Wdrażanie nowych kierunków pociąga za sobą stopniowe wycofywanie wcześniejszych w celu całkowitej adaptacji naszej oferty edukacyjnej do nowych metod i technik nauczania, a także dla osiągnięcia wymaganych standardów jakości kształcenia.

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych oferuje programy praktyk zawodowych i praktyk w szkołach. Wśród krajowych programów mobilności studenckiej prym wiedzie program SICUE, umożliwiający naukę na dowolnym hiszpańskim uniwersytecie z gwarancją uznania realizowanych tam przedmiotów na równi z wydziałowymi i wspierany dodatkowo przez stypendia SENECA Ministerstwa Edukacji i Nauki. Wśród programów mobilności międzynarodowej najważniejszymi są natomiast Erasmus, Americampus, Bancaja oraz Program Praktyk Zagranicznych.

Strona ta, regularnie zmieniana i aktualizowana, ma na celu dostarczanie wszystkim zainteresowanym, w szczególności studentom, szczegółowych informacji na temat procedur i regulaminów rządzących podstawowymi aspektami aktywności akademickiej, a także dotyczących pracowników naszego Wydziału, jego oferty i aktualnych wydarzeń. Dzięki temu mamy nadzieję sprawić, że życie akademickie stanie się dla wszystkich łatwiejsze, intensywne i pełne zaangażowania.